Kvinnen nådde ikke fram med anken over dommen fra Nedre Romerike tingrett, der hun ble den første kvinne i Norge som ble dømt til forvaring i en sedelighetssak. Hun er i lagmannsretten dømt for seksuelle overgrep mot sin eldste datter (28).

Overgrepene skjedde da familien bodde i Gjerdrum i Akershus fra 1990 til 1998, det vil si fra jenta var fem år gammel.
Straffen fagdommerne har kommet fram til er enda strengere enn nivået statsadvokat Inga Bejer Engh la seg på i sin prosedyre. Der la hun ned påstand om forvaring i drøyt 13 år, og en minstetid på drøyt sju år.

Fellesstraff

Tidligere er moren dømt til 15 års fengsel for seksuelle overgrep mot sine to yngste barn og to nabobarn i den såkalte Alvdal-saken. Dommen i Eidsivating lagmannsrett er en fellesstraff med Alvdal-dommen.

Eidsivating lagmannsrett dømte torsdag også kvinnens tidligere ektefelle til sju års fengsel for seksuelle overgrep og vold mot stedatteren mens familien bodde på Gjerdrum.

Som i Alvdal-saken avviste den nå 49 år gamle moren alle anklager i Gjerdrum-saken. Også hennes 50 år gamle tidligere ektefelle nektet straffskyld da saken startet i lagmannsretten. Han var ikke tiltalt i Alvdal-saken.

Åtte år

Forvaringsdommen betyr at den 49 år gamle kvinnen kan begjære seg løslatt om åtte år og en måned. Maksimal minstetid for forvaring er ti år, men moren skal ha fradrag for den tiden hun har sittet i fengsel etter Alvdal-dommen.

- Minstetiden er altfor lav, men det er slik loven er. I dag kan en som er dømt til forvaring, kreve seg prøveløslatt tidligere enn en som anses som ikke farlig. Det antar jeg støter folks rettsfølelse, sa Engh til NTB etter da hun hadde lagt ned sin straffepåstand.

Engh var ikke i tvil om at moren må idømmes forvaring. Hun pekte i sin prosedyre på at faren for gjentakelse er så stor at en tidsbegrenset straff ikke er tilstrekkelig.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00