Kulturprisen for 2015 går til Ådalsbruk Musikkforening, og Ildsjelprisen for 2015 går til Per Udnesæth

Det kom inn sju forslag på hvem som burde få kulturprisen, som er på 11.000 kroner. Driftsutvalget vedtok at Ådalsbruk musikkforening tildeles prisen. 

I begrunnelsen fra forslagsstiller framheves blant annet dette:
"Ådalsbruk Musikkforening er et bunnsolid amatørkorps fra 1870 og en engasjerende, inkluderende og overbevisende ambassadør for Løtens kulturliv. Musikkforeningen avholder ulike konserter og spiller på oppdrag.
Dugnadsarbeid finansierer deres dyktige og inspirerende dirigent, men også deltakelse i blant annet NM i janitsjar - der de i 2015 tok 3. plass i 2. divisjon.
Ådalsbruk Musikkforening er rangert best i Hedmark de siste årene, og vant i fjor Otta-cup for korps."

Ildsjelen

Årets ildsjel er Per Udnesæth. Her kom det inn 16 forslag, men juryens valg falt altså på Udnesæth. I sin  begrunnelse heter det: Han er "en sentral og engasjert ildsjel for Nordbygda/Løten ski. Han har utallige dugnadstimer på Budor Skistadion, og var også den som tok initiativ til å samle objekter og etablere et skimuseum på samme sted. Udnæseth har videre stått for informativ skilting på og omkring Budor skistadion. Han har vært mangeårig bidragsyter for Nordbygda/Løten ski og turmiljøet i Løten. Han påtok seg tidlig et vaktmesteransvar for bygningene på Budor skistadion, og har vært primus motor for videreutvikling av bygningsmassen og området for øvrig. Han har laget skilt til nytte for aktive folk i fjellområdet og Mosjømarka. En viktig brikke i forbindelse med klubbens mange arrangementer, samt for etableringen av et skimuseum på Budor skistadion."


Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00