mandag 28. mai 2018
NYHET Men kommunen får sine svakeste plasseringer innen kultur, sosialtjeneste og pleie og omsorg.