Hamar kommunestyre har vedtatt at kommunen skal bosette 105 flyktninger i år.

Blant disse skal inntil 25 være enslige mindreårige flyktninger. Familiegjenforeninger kommer i tillegg.

Historisk mange

Totalt kan det dreie seg om det dobbelte antallet, og kommunen har aldri tidligere bosatt så mange. Det setter kommunens apparat under trykk, men det jobbes nå på mange fronter for å nå målet, bekrefter familie- og levekårssjef Anne Olen Aasen.

Så langt i år har kommunen bosatt nærmere 50 flyktninger, men opplever nå at prisutviklingen på boligmarkedet i Hamar gjør det mer utfordrende.

Fra leie til å eie

– Kommunen har en policy på at det ikke er vi som skal presse prisene ytterligere opp. Vi har tapt noen budrunder før sommeren, men ser nå på fullmaktene våre innkjøpere har, sier Aasen.

Ved siden av innkjøp av nye boliger, har kommunen selv en stor kommunal boligmasse.

Mens beboere i kommunale boliger tidligere kunne bli boende nærmest på ubestemt tid, bruker kommunen nå kontraktene til å sikre rullering.

Med Husbank-finansiering, kan mange kjøpe bolig i stedet for å leie. Bare i år har 15 familier kjøpt bolig. To av disse har kjøpt de kommunale boligene de leide. For kommunen frigir dette kapital og boliger.

Problemet er at startlånsrammen på 50 millioner kroner allerede er brukt opp i år, men kommunen vil søke om å få øke den.

Ser til Ringsaker

Ringsaker kommune har hatt suksess med samarbeid med private utbyggere som har fått gunstig finansiering gjennom Husbanken, mot å gi kommunen tildelingsrett til et visst antall boenheter.

– Vi planlegger å lyse ut tilsvarende prosjekt i Hamar, sier Aasen.

Når det gjelder de enslige mindreårige flyktningene som skal bosettes, har kommunen ved enkle tiltak økt kapasiteten ved de eksisterende bofellesskapene. De ønsker også å satse mer på fosterhjem. Dersom det er familier som ønsker å bli fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger, kan de kontakte BUF etat.

stor boligmasse

Hamar kommune har rundt 550 kommunale boenheter, og tidligere var de kommunale boligene preget av lite rullering, fastslo en ekstern evaluering for noen år tilbake. 

Nå gjøres det nye vurderinger av boligbehovet til leietakerne etter tre år. Det kan gjelde om størrelsen på boligen er riktig, og om leietakeren har endrete forutsetninger for å kjøpe egen bolig. 

Med rundt 550 boenheter foregår det til enhver tid vedlikeholdsarbeid. 10–12 håndverkere innenfor de fleste fag er ansatt i kommunens egen byggtjeneste. I tillegg har kommunen rammekontrakt med tre private firmaer.

HA møter boligforvalter Tor Dag Strand ved en sentral bygård som er i kommunens eie. Her er nå håndverkerne i full sving. Boenhetene her var helt nedslitte, og nå pågår totalrenovering for å klargjøre to leiligheter til flyktningfamilier.