1. desember ble aksjonsgruppa «Dobbeltspor snarest» stiftet på Hamar. Folk med erfaring fra politikk og næringsliv i Hedmark og Oppland har gått sammen.

Deres gruppe på Facebook har oppunder 700 «likes», mens 134 personer har skrevet under oppropet deres. Gruppas misjon er å presse på for at dobbeltspor til Lillehammer blir prioritert i den nye Nasjonale transportplanen som skal vedtas neste år.

Den andre jernbaneaksjonen i Hamar, «Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone» har over 4.000 underskrifter bak sitt opprop.

Nøytralt trasévalg

Dobbeltspor snarest har i sitt formål å påvirke sentrale myndigheter til å realisere dobbeltspor til Hamar innen 2024 og videre til Lillehammer i 2030.

På leserbrevplass og på Facebook har gruppa blitt utfordret på hvilken trasé gjennom Hamar gruppa foretrekker.

Noen av dem som har satt navnetrekket sitt under gruppas opprop, har i andre sammenhenger hevdet at vest-korridoren er den mest sannsynlige, som Hamar Arbeidersamfundsmedlemmene Yngve Haugstveit, Jan Larsen og Leiv Myrvang.

Større perspektiv

Det er også flere Høyre-politikere og folk fra andre politiske partier som har skrevet under oppropet. Aksjonsleder Anne-Lise Bakken sier at å ha en oppfatning om trasévalg ligger utenfor aksjonens mandat.

– Vi erkjenner at dobbeltspor vil begunstige mange flere enn de som bor i Hamar. Perspektivet er større enn trasévalg gjennom Hamar. Dobbeltspor snarest er opptatt av å flytte fokus fra hvilke problemer dobbeltsporet skaper, til hvilke muligheter det gir. Vi vil stå på for den løsningen som blir valgt, sier Bakken.

Enighet

Dobbeltspor snarest er svært opptatt av at det blir en enighet mellom kommunene om framtidig jernbanetrasé, og dernest med Jernbaneverket.

– Årsaken er at all erfaring tilsier at uenighet kan føre til at prosjektet blir satt på vent eller i verste fall skrinlagt. Vi vil jobbe for å få forståelse for at det må oppnås en enighet, og at den må oppnås i tide, sier Bakken.

De har forsøkt å røyke ut om det er tenkelig at dobbeltsporet gjennom Hedmarken kan bli prioritert i Nasjonal transportplan uten at én trase er valgt i løpet av 2016.

– Vi har fått informasjon om at det ikke har skjedd tidligere. Ingen må forledes til å tro at det går an å utsette trasévalget i to år, og likevel komme med i Nasjonal transportplan, sier Bakken.

Vil nå ut bredere

Etter den oppsatte framdriftsplanen, skal Jernbaneverket legge fram sitt forslag til kommunedelplan for dobbeltsporet på strekningen Sørli til Brumunddal før sommeren. I det ligger det at Jernbaneverket kommer med sin anbefaling om trasévalg gjennom Stange, Hamar og Ringsaker.

Dobbeltspor snarest hadde sitt første styremøte på nyåret mandag, og er i gang med å planlegge årets aktiviteter.

– Vi vil prøve å legge opp våre aktiviteter i henhold til milepælene i planleggingen. Vi ønsker å nå ut og engasjere bredere enn vi har gjort til nå, sier Bakken.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00