• BEKYMRET: Åge Frankmo ved etikettefabrikken StrongPoint på Tangen er bekymret for støy under jernbaneutbyggingen.

Politikere og fylkeskommunen mener en flytting fra tre til ti meter kan skåne eiendommen.

– Ingeborg Refling Hagen og hennes kunstnerhjem Fredheim er en større sak i nasjonal sammenheng enn mange vet. Refling-Hagen er mer kjent utover landegrensene enn vi aner. Ingeborg er Stanges Alf Prøysen. Dessverre ble hagen kuttet tvers av under bygging av gang og sykkelsti for noen år siden, sa Aps Terje Vestheim, under planutvalgets jernbanebefaring tirsdag morgen.

Verne eiendommen

Ifølge Vestheim er det mange som har et stort hjerte for Fredheim. Mye gikk imidlertid galt da en ny gang og sykkelveg ble lagt i hagen på Fredheim i 2008/2009. En gammel steinmur er nemlig fredet og var årsaken til at gang og sykkelvegen ikke ble bygget på vestsida av fylkesveg 222.

– Gang- og sykkelvegen skulle aldri ha vært i hagen til Fredheim. Mye av arealet opp mot huset forsvant. Å legge gang og sykkelveg i nåværende vegbane hadde vært god løsning, sier Vestheim.

Protester fra eierne

I forslag til reguleringsplan for Kleverud til Sørli, er den planlagte rundkjøringen vis-à-vis Fredheim i første omgang en anleggsveg til dobbeltsporet. Senere er det her alle togreisende må kjøre for å komme til nye Tangen stasjon med fire spor på til sammen 120 meters bredde, med to perronger og 300 parkeringsplasser. Den nye atkomstveg fra fylkesveg 222 i rundkjøringen ved Fredheim, anlegges over Viksjordet. Det er jernbaneverket som bygger atkomstvegen.

Fylkeskommunen ber i sin uttalelse til planen om at Fredheim tas vare på ved å legge rundkjøringa lenger unna og at gang- og sykkelvegen flyttes for å få et mer helhetlig område på kultureiendommen. Dermed kan hagen få sitt opprinnelige preg.

Inger Sleppen, leder i Foreningen Ingeborg Refling Hagens kulturhus sier styret var skuffet over at Jernbaneverket ikke hadde tatt hensyn til protestene og lagt rundkjøringen lenger unna Fredheim. I 2008 forelå det ingen planer om å revitalisere Fredheim til kultursenter. Kulturminneavdelingen i fylkeskommunen foreslo den gang å legge gang- og sykkelvegen på motsatt side av fylkesveg 222 på grunn av steingjerdet. I stedet flyttet man gang- og sykkelvegen nærmere hagen for å bevare gjerdet, sier hun.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00