– Du vet, Hamar er egentlig resultatet av en arbeidsulykke. Da Hamar ble etablert i 1849 kunne ikke byer være en del av en landkommune. Hamar var opprinnelig bare 400 dekar og er nå ei tynn pølse etter mange grensestrider. Regionforskere mener Hamar nå er en av byene med minst funksjonelle kommunegrenser, sier Hamar-ordfører Einar Busterud.

Villig til å ofre Hamar

I HAs leder mandag, fikk Busterud, som er en varm tilhenger av en storkommune på Hedmarken, en oppfordring om å friste Ringsaker, Stange og Løten inn i en storkommune. Det var utgangspunktet for dette intervjuet.

– Dette handler om å utnytte mulighetene som kommer med E6 og dobbeltspor. Vi er inne i en positiv utvikling, men den kan vi forsterke. En sammenslåing handler ikke om at Hamar skal overta de andre kommunene. Det ville jo vært urimelig at vi som har en tredjedel av innbyggerne skal kunne det. I så fall er det heller motsatt, at resten overtar Hamar, sier Busterud.

– Så du er villig til å ofre navnet Hamar også ved en kommunesammenslåing?

– De som har peiling på markedsføring vil sikkert si at det er kjempedumt å droppe det mest kjente navnet, men om det er det som skal til for å få til en sammenslåing. så er jeg villig til å gjøre det. Det viktigste er at vi får en slagkraftig enhet, ikke hva den heter, sier den tidligere reklamemannen.

– Dette kan Hamar tilby

Og han mener det lønner seg for de tre andre kommunene å få Hamar med på laget. På vår oppfordring lager han denne lista over hva de andre kommunene får ved å gå sammen med Hamar:

• – I dag har vi 5.000 arbeidsplasser til innbyggere i de tre andre kommunene, etter at vi har trukket fra hamarsingene som jobber i de andre kommunene.

• – Hamar stiller med det regionale kultur- og underholdningstilbudet. Vi har kino, kulturhus og arrangerer store konserter. Vi har Ankerskogen og de store idrettsanleggene. Innenfor idrett og kultur har vi investert 1,5 milliarder de siste årene. Annenhver av dem som bruker disse investeringene kommer fra de andre kommunene.• – Vi tilbyr ulike tilbud innenfor fysioterapi og tilbud rettet mot rusavhengige.

• – Det er Hamar som gir penger til å utvikle Høgskolen til glede for hele området.

Enda mer attraktiv

– Men er ikke denne lista di egentlig et argument for de andre til å si nei. De kan jo bare fortsette å benytte seg av tilbudene uten å måtte være med å finansiere dem?

– Poenget mitt er at ved en sammenslåing kan man gjøre regionen mye mer attraktiv for næringsliv og innbyggere. Da kan det bli enda flere konserter og enda flere tilbud som hele regionen kan dra nytte av. Mitt poeng er at ingen av de fire kommunene er attraktiv nok alene. Kampen står ikke mellom kommunene i Hamar-regionen. Det er Vestfold, Østfold og Akershus vi konkurrerer med. Og kommunereformen vil påvirke oss uansett om vi velger å gjøre noe eller ikke. En storkommune på Oppland-sida vil gjøre oss mindre konkurransedyktige uansett hvor flinke vi er hver for oss. Dersom vi ikke gjør noe, er det andre som slår seg sammen til storkommuner og da taper vi når kjøttvekta skal måles.

For tvang

Skepsisen rundt kommunesammenslåing er stor i mange kommuner i landet. Spesielt i de minste kommunene, som er redd for å bli spist opp av bykommunen. Det er også tilfelle på Hedmarken. Meningsmålinger HA tidligere har hatt viser at det kun er i Hamar det er flertall i folket for å slå seg sammen. I Ringsaker og Løten er det et soleklart flertall som vil ha dagens struktur.

Busterud vet dette, og er også meget skeptisk til om dette er en sak som egner seg for folkeavstemning.

– Det vil «alltid» være motstand mot å gjøre større samfunnsforandringer, sier han.

– Det har alltid vært slik at den kommunestrukturen du har til enhver tid er optimal. Slik var det også på 60-tallet da de gikk en debatt om Furnes skulle inn i Ringsaker og Romedal skulle inn i Stange. Den gangen sa også folk at Romedal og Nes var helt ideelt. Er det mange som fortsatt mener dette, spør han.

– Det skal være en rådgivende folkeavstemning i kommunene i denne saken. Er du for bruk av tvang fra Staten for å sette de nye kommunegrensene?

– Det er noen spørsmål som staten bør ha ansvaret for å bestemme. Blant annet det som har med den grunnleggende strukturen å gjøre. Du får ikke til noe hvis de som vil minst skal bestemme. Hamar kommune eier tre kilometer av E6, av en veg som går fra Roma til Hammerfest. Vi kunne jo trenert hele utbyggingen om vi ville, men vi gjør det jo ikke.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00