Kommunestyret sluttet seg i juni til at rådmannen kunne gå videre med å utrede økt pris på parkering som ett ledd for å saldere kommunebudsjettet for neste år.

Les også: Folk sniker på gratisparkeringen i sentrum

Onsdag la rådmann Bjørn Gudbjørgsrud fram sitt forslag til budsjett.

I alt skal det hentes inn fem millioner kroner i økte parkeringsinntekter neste år.

Større p-sone?

Det innebærer at prisene på korttidsparkering på kommunale plasser økes fra 18 kroner til 28 kroner per time.

Prisen per time på langtidsparkering øker fra 17 kroner til 28 kroner, og dagparkering økes fra 38 kroner til 48 kroner. Døgnparkering i parkeringshuset under Vestre torg vil koste 50 kroner i døgnet neste år, mot 40 kroner i dag.

I budsjettdokumentene heter det at «Det kan være en utfordring å hente inn så mye som det ble lagt til grunn i rammesaken på Tjuvholmen. Rådmannen vil derfor vurdere å komme tilbake med egen sak på å utvide parkeringssonen i sentrum.»

Gratis korttidsparkering

Gratis korttidsparkering på to timer i sentrum foreslås beholdt neste år, i hvert fall inntil ordningen er evaluert.

Tiltaket ble innført for å stimulere handelen og etableringslysten i sentrum, men det er delte meninger om hvordan ordningen fungerer. HA besøkte mandag Bylab, og der kom det informasjon om at noen av de gratis parkeringsplassene opptas av folk som jobber i sentrum. Intensjonen var å gi folk som besøker butikker og har nødvendige ærender i byen enklere tilgang til parkering.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00