Denne uken har tusenvis av barn over hele landet hatt sin første skoledag. Spente og håpefulle møter de opp med ny ransel, og foreldrene står stolte i bakgrunnen.

– Men, det er et lite problem: det er ikke like lett for alle. For familiene med lav inntekt, er en oppstart i barnehage eller SFO forbundet med store månedlige utgifter, som gir sterke innhogg i familieøkonomien, sier Mikkelsgård til HA.

ØKENDE FATTIGDOM

For det er stadig flere barn i Norge som lever i et hjem hvor inntekten er vedvarende lav. Tall fra SSB viser at i 2001 levde 3,3 prosent av barn i Norge i slike familier. I 2015 hadde tallet steget til rundt ti prosent, eller nesten 100.000 barn i hele landet. Mikkelsgård forteller at politikerne under valgkampen møter mange skjebner.

– Vi møter mange slags folk når vi går på dørbank, og vi kommer i prat. Noen forteller at de må vurdere om de har råd til å sende ungene i barnehage eller på SFO. Men de har heller ikke råd til å la være, de må jo jobbe. Dermed har de ikke mulighet til å sende ungene på andre fritidsaktiviteter, beskriver Venstre-politikeren.

– NASJONAL LØSNING

Mikkelsgård mener situasjonen er i ferd med å skape et større klasseskille, og er bekymret for framtiden til barna som må holdes hjemme på grunn av foreldrenes økonomi.

– Jeg tror sjansen for å falle utenfor er større. Det kan skape negative ringvirkninger som kan vare hele livet ut, sier han.

I Hamar har tallene også økt de siste årene. I 2013 levde 9,6 prosent av barna i kommunen i en fattig familie. I 2015 var tallet 11,3 prosent. I Løten er tilsvarende tall 14,4 prosent.

Mikkelsgård mener derfor gratis barnehage og SFO kan være et virkemiddel for å gi de fattige familiene større handlingsrom.

– Vi er nødt til å tenke nytt om velferdsordningene våre, sier han.

– Men hvor skal grensen settes?

– Vi må selvsagt ha hjelp av folk som vet hva de driver med, til å gjøre den beregningen. Men når vi begynner å se på samfunnsregnskapet, tror jeg vi vil se at samfunnet kan spare enorme summer med effekten dette får på ungdommene, svarer Mikkelsgård.

– Og hvordan skal det finansieres?

– Dette må være en nasjonal løsning, så det er statlig finansiering vi snakker om, sier han.

Ser andre løsninger

Karin Andersen (SV) mener andre tiltak kan ha større effekt enn å sikre gratis barnehage og SFO.

– Jeg kan absolutt være med på å diskutere lavere pris for SFO og barnehage, men vi kommer ikke utenom å løfte inntektene til familiene også, Boutgifter er for eksempel det som knekker økonomien til mange barnefamilier, sier Andersen til HA.

Derfor mener SV-politikeren at det også er viktig å øke barnetrygd og bostøtte, og sikre barnetillegget til uføre.

– Så må vi også få bort at kommunene har lov til å trekke like mye i sosialhjelp som du får i barnetrygd. Det hullet må vi tette, mener Andersen, og erkjenner at det økende antallet fattige barn er i ferd med å bli et stort problem.

– Vi har et politisk ansvar. Vi er nødt til å løfte de fattige barnefamiliene, og vi må gi de mer å leve for. Både unger og voksne blir syke, og blir påført en skam, sier hun.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00