• RÅDMANN: Bjørn Gudbjørgsrud. FOTO: ELI J. HAUGEN

Hamar kommune er i ferd med å lage ny kommuneplan. Planen er ventet å komme til offentlig høring i oktober/november 2017, med et vedtak i løpet av året eller tidlig neste år. I likhet med i Ottestad, er det ventet at det vil bli strid om nedbygging av dyrka mark.

Planforslaget er ikke lagt fram ennå. Sist onsdag var formannskapet i Hamar på befaring på aktuelle, nye byggeområder, deriblant Vien gård.

Sentral beliggenhet

Gården ligger sentralt plassert ved E6 og ved en av hovedinnfartsårene til Hamar, Furnesvegen. Grunneier Anders Wetten har spilt inn forslag overfor kommunen om å omdisponere 260 mål til boliger og næring.

Gårdens sentrale beliggenhet, gjør at mange næringslivsaktører har kontaktet Wetten-familien med ønske om å etablere seg der.

Byggeområde

Planforslaget blir framlagt senere i høst, men rådmann Bjørn Gudbjørgsrud røpet på befaringen at Vien gård kommer til å ligge inne i planen som byggeområde fra hans side, og da til bestemte typer næringsformål og samfunnsmessig infrastruktur som for eksempel brannstasjon.

Dersom jernbanetraseen gjennom Hamar legges om til det østlige alternativet med stasjon på Vikingskipet, vil dagens brannstasjon måtte rives, og det trengs en ny.

Dagens nåværende næringsområder i Hamar for eksempel Midtstranda og Trehørningen, er i ferd med å fylles opp slik at kommunen har behov for nye næringsområder.

Innsigelse

Rådmannen tror det ikke er usannsynlig at statlige instanser kan komme til å legge ned innsigelse mot omdisponering av Vien gård. Stortingsrepresentant for Hedmark Senterparti og leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum var i januar i år ute og varslet at han er negativ til planene om å bygge ned Vien. Leder i Hamar Arbeiderparti Thomas L. Jørgensen har varslet at de er positiv til å ta inn Vien som byggeområde i ny kommuneplan.

Andre større, private innspill om endret arealbruk, er for eksempel:

* Nye hyttefelt i Vang Almenning.

* Omdisponering av 80 mål skog i Frøbergsberget til boliger.

* Boligpartner har spilt inn to områder i Klukhagan som ønskes omdisponert til boligformål.

* Ridabu IL ønsker omdisponering fra LNF-område til idrettsanlegg mellom Ridabu skole og Finsalbekken. Black River Park til boligområde dersom aksept for å flytte idrettsanlegget.

* Circle K ønsker å omdisponere område for tankanlegg ved Kornsiloen til bolig, anslagsvis 200 til 400 boliger.

* Møystad gård ønsker omdisponering fra LNF-område til øko-hotell og øko-byggefelt.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00