Nesten før medlemmene hadde rukket å sette seg i Folkets hus, fulgte medlemsmøtet innstillingen til partileder Thomas Langeland Jørgensen. Han mente at utifra partiets vedtekter kunne forslaget fra Hamar Arbeidersamfund kun drøftes, men ikke realitetsbehandles.

Kun to medlemmer stemte for at forslaget om å binde kommunestyrerepresentantene til å stemme vest med kulvert skulle tas inn som en egen sak på sakslista.

Det betød ikke at forslaget ble lagt i skuffen. En lengre debatt ble holdt, og konklusjonen utifra diskusjonen er at flertallet på medlemsmøtet ønsker å fristille representantene til å stemme etter sin egen overbevisning.

Dermed blir partipisken liggende urørt inntil videre, og det er opp til kommunestyregruppa selv å avgjøre om representantene kan fristilles. De møtes mandag.

ikke et verdispørsmål

Leder i Hamar Arbeidersamfund, Leiv Myrvang, var førstemann ut på talerlista på møtet. Han understreker at han forventer at partiets medlemmer er lojale mot partiet.

- Hamar Arbeidersamfund forventer at alle er lojale mot partiets vedtak, og at kommunestyregruppa bindes til å støtte det store flertall i Hamar Arbeiderparti, sier Myrvang, og viser til at dette verken er et verdispørsmål eller noe som berører personlig tro.

Han er bekymret for at partiets egne medlemmer skal være med på å felle Hamar Aps standpunkt om vest med kulvert.

- Trasevalg vil avgjøres med få stemmer i kommunestyret, fastslår Myrvang.

Han fikk svar fra Finn Arne Eriksrud.

- Er dette en sak som er nedfelt i vårt program? Nei. Er dette en sak som har et ideologisk perspektiv? Nei. I AP har det tradisjonelt vært slik at man har stilt representantene noenlunde fritt i samferdselssaker, sier Eriksrud.

- Dette er en stor sak i Hamar, det er jeg enig i, men ikke en sak som Hamar kommer til å avgjøre. Så jeg forstår ikke hvorfor vi skal gå for binding, mener den gamle journalisten.

- må stå sammen

Jan Larsen, Ap-medlem og leder i Briskebyen vel, oppfordret kommunestyrerepresentantene som vurderer å stemme øst og dermed mot partiet til å tenke seg om.

- Det er Arbeiderpartiet som konkluderer, ikke det enkelte medlem, sier Larsen.

Geir Ove Ovesen oppfordret medlemmene til å stå sammen.

- Dette er en veldig spesiell og enkeltstående sak. Det er uklokt med binding. Det går mot øst uansett. Vi må stå samla, og unngå kniving. Vi må stå sammen som et lag, sier Ovesen.

- Ser hvor flertallet ville gått

Tidligere direktør i Norsk Tipping, Torbjørn Almlid, roste partiet for en god og analytisk håndtering av jernbanesaken, men advarte mot partipisken.

- Det er uklokt for partiet å begynne å bruke partipisken. Det er viktig for partiet å tenke lenger fremover, og bli et samlende og bredt folkeparti. Da er  det feil signaleffekt å svinge partipisken, sier Almlid.

Partileder Thomas Langeland Jørgensen oppsummerte debatten slik:

- Det var greit å få tatt en runde i kveld. Noen ulike meninger er det, men jeg tror jeg hører hvor flertallet ville gått hen, sier Jørgensen.

Kommunestyregruppa i Hamar Arbeiderparti møtes til et siste møte førstkommende mandag, for kommunestyre skal fatte sitt trasèvedtak 21. desember.

kunne blitt tvunget

Morten Aspeli har tidligere gått ut og sagt at han vil stemme for alternativ øst i jernbanesaken, og dermed kan den tidligere ordføreren bli tvunget til å stemme mot sin egen overbevisning, om medlemsmøtet går inn for det.

- Jeg håper medlemsmøtet er tydelig på at saken ikke kan realitetsbehandles, og at medlemsmøtet har tillit til at kommunestyregruppa kan ta stilling til spørsmålet på en fornuftig måte, sier Aspeli til Hamar Arbeiderblad noen minutter før møtet setter i gang.

- Det at det kan være et engasjement rundt politiske spørsmål, det er slik et demokrati skal være. Men at vi får debatt rundt et spørsmål som dette, det er jeg kritisk til, sier Aspeli.

Leder i Hamar Arbeidersamfund, Leiv Myrvang, mener på sin side at det er naturlig at man følger partiets beslutning.

- Det er en del av partidemokratiet i Ap om at de sakene vi har bestemt oss for, blir gjennomført. En til to personer kan ikke velte en slik sak, det strider mot demokratiske prinsipper, sa Myrvang til Hamar Arbeiderblad tidligere i dag.

Partileder Thomas Langeland Jørgensen ønsker å fristille gruppa, og siden forslaget ble sendt inn etter fristen, er styrets innstilling at forslaget kan drøftes men ikke realitetsbehandles.

- Ifølge vedtektene til Arbeiderpartiet, tas den endelige avgjørelsen om å binde i saker av kommunestyregruppa. Min innstilling er at saken ikke er av en ideologisk karakter, og vi har heller ikke gått til valg på ett traséalternativ. Jeg ønsker å fristille gruppa, sa Jørgensen.

Per Myrvang er den andre kommunestyrerepresentanten i Ap som har sagt at han vil stemme for øst.

HA oppdaterer fra klokken 18:00.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00