Bør ulvesona oppheves?

– Nei, ulvesona skiller jo på hvor rovdyr og beitedyr har forrang, og det er fornuftig.

Hvor stor bestand av rovdyr bør det være i Hedmark?

– Vi bør ha en bærekraftig norsk ulvestamme som del av en forutsigbar og nordisk forvaltning av ulven. Bestandstallet bør bestemmes i et nytt og bredere forlik på Stortinget, og ligge noe høyere enn det dagens forlik legger opp til for å nå målet om en bærekraftig stamme.

Bør det være fri jakt på rovdyr?

– Absolutt ikke. Det er viktig med raskere uttak av ulv som utgjør skadepotensial.

Er det ikke viktig at bøndene opplever trygghet for beitedyra?

– Ulvesona bidrar i noe grad til det, men begrenser selvsagt bøndenes muligheter inne i sona.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00