Bør ulvesona oppheves?

– Sp mener at Norge ikke skal ha egne bestandsmål for ulv fordi den ulvestammen som finnes i Norge er av finsk-russisk avstamming og ikke er en norsk ansvarsart.

Hvor stor bestand av rovdyr bør det være i Hedmark?

–For jerv, bjørn og gaupe bør bestandstallene settes ned, mens for ulv bør det ikke være eget bestandsmål i Norge. Vi foreslo et kompromiss med tre ynglinger inkludert grenseflokkene.

Bør det være fri jakt på rovdyr?

– Det må være raskt, effektiv og forutsigbart uttak av rovdyr

Er det ikke viktig at bøndene opplever trygghet for beitedyra?

– Av av hensyn til folk, friluftsliv, beitenæring og jaktinteresser må rovdyrpolitikken forvaltes på en slik måte at de som lever med rovdyr tett innpå seg i hverdagen føler trygghet og forutsigbarhet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00