Det unike bildet av bjørnen som har slått til i en saueflokk, er tatt med et viltkamera like ved Blæka i Ringsakfjellet nå i sommer.

Sauebøndene har vegret seg for å kjøre dyra ut på beite, og flere har bestemt seg for å hente hjem i sauene lenge før beitesesongen er over.

– Den belastningen bøndene opplever er uverdig, sier Anette Trettebergstuen (Ap).

ULEVELIG BALANSE

Ap-toppen mener at det er enormt viktig at bøndene må oppleve trygghet for beitedyra.

Hun vil ikke åpne for fri jakt på rovdyr, men er klokkeklar på at staten ikke har fulgt opp sine forpliktelser godt nok.

– Hittil har Hedmark tatt forpliktelsene sine og belastningen med rovdyrstammen, mens myndighetene ikke godt nok har fulgt opp sine ved å sørge for raskt og effektivt uttak.

Det skaper en ulevelig ubalanse, og er til skade for en bærekraftig rovdyrpolitikk, sier Trettebergstuen.

KREVER RASKT UTTAK

Ingen av listetoppene vil slippe til fri jakt på rovdyrene.

– Det må være et raskt, effektivt og forutsigbart uttak av rovdyr, sier Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Selv om han ikke vil slippe til flere jegere på fri jakt, vil ha færre rovdyr i Hedmark.

– For jerv, bjørn og gaupe bør bestandstallene settes ned, sier Slagsvold Vedum.

Sp vil ikke ha et tak på antall ulv:

– Det er fordi ulven ikke er norsk ansvarsart. Vi foreslo imidlertid et kompromiss i Stortinget om å ha et bestandstall med tre ynglinger inkludert grenseflokkene, sier Trygve Slagsvold Vedum.

TRENGER IKKE ULV

Tøffest i kampen mot ulven er Magne Rydland (KrF):

– Ulv trenger vi ikke ha. Det er et dyr som skaper stor uro. Primært sett vil vi ikke ha ynglende ulv i Hedmark, sier Magne Rydland.

Selv om han vil ulven til livs vil han ikke ha fri jakt.

– Det bør være lisensjakt, sier Rydland.

Også Tor Andre Johnsen (Frp) vil opprettholde lisensjakta, men han vil at det skal bli lettere å felle ulv.

Han vil at avgjørelsen i den betente striden skal styres av dem som føler problemet mest på kroppen.

– Det viktigste er at rovviltnemndene ikke overstyres av sentrale myndigheter, Det er lokalbefolkningen som føler problemet på kroppen og da må de få større innflytelse enn i dag, sier Johnsen.

VIL BETALE JEGERE MER

Kristian Tonning Riise (H) vil også ha minst mulig med rovdyr i Hedmark.

– Hedmark har en særlig belastning med ulv, og akkurat nå er bestanden langt over det Stortinget har bestemt. Et minstekrav må være at vi får på plass en effektiv forvaltning som gjør at vi kommer ned på det bestandsmålet som ulveforliket legger opp til, sier Riise.

Han vil ikke ha fri jakt på rovdyr, men vil ha en mer effektiv politikk for å ta ut ulv. Riise vil ha utvidet fellingstillatelser, bruk av løshund fra dag én i jakta og økt godtgjørelse til jegerne.

SPLITTET OM ULVESONE

Listetoppene er også splittet om ulvesona:

Frp, Høyre og KrF vil oppheve ulvesona.

SV, Ap, Miljøpartiet De Grønne og Venstre vil at det fortsatt skal være en ulvesone:

– Ulvesona er en trygghet for dem som driver med beitedyr utenfor dagens sone. Men det må gis klekkelig erstatning for tap av beiteretten innenfor dagens sone, sier Martin Løken (MDG).

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00