Bør ulvesona oppheves?

– Nei. Å ha en sona er en trygghet for dem som driver med beitedyr utenfor dagens sone. Men det må gis klekkelig erstatning for tap av beiteretten innenfor dagens sone. .

Hvor stor bestand av rovdyr bør det være i Hedmark?

– I hele ulvesonen bør det være 8–10 helnorske ynglinger. Det innebærer kanskje 5–6 helnorske ynglinger i Hedmark. I tillegg kommer grenserevirene. .

Bør det være fri jakt på rovdyr?

– Ulven må forvaltes, men det betyr ikke fri jakt.

Er det ikke viktig at bøndene opplever trygghet for beitedyra?

– Vi må opprettholde økosystemer som rovdyr er en del av. Vi har ingen rett til å fjerne arter fra naturen. Vi må også begrense skadene av hensyn til beitedyra. Vi trenger omstillingsmidler og gode tiltak for å sikre bonden.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00