Bør ulvesona oppheves?

– Jeg mener den bør oppheves.

Hvor stor bestand av rovdyr bør det være i Hedmark?

– Bjørner kan vi ha, men ikke uten kontrollert tilvekst. Ulv trenger vi ikke. Det er et dyr som skaper stor uro i mange områder i fylket vårt. Primært ser jeg helst at vi ikke har ynglende ulv i Hedmark.

Bør det være fri jakt på rovdyr?

– Det mener jeg ikke. Det bør være lisensjakt.

Er det ikke viktig at bøndene opplever trygghet for beitedyra?

– Det mener jeg er svært viktig. I dag må en holde beitedyr unna ulvesoner. Det fører til et redusert næringsgrunnlag for bøndene. Det vil også gjøre noe med kulturlandskapet. Dessuten er den uroen mange mennesker kjenner på medvirkende til å forringe livskvaliteten og den uroen må vi ta på høyeste alvor.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00