Bør ulvesona oppheves?

– Ja, i utgangspunktet mener jeg at ulvesona bør oppheves. Det er et demokratisk problem at storsamfunnet har bestemt at et område i landet skal ha hele belastningen med ulv, som fortrenger næringsinteresser og livskvalitet.

Hvor stor bestand av rovdyr bør det være i Hedmark?

– Den bør være minst mulig. Jeg ønsker meg i utgangspunktet lavere rovviltbestander enn det forlikene på Stortinget har lagt til grunn.

Bør det være fri jakt på rovdyr?

– Fullstendig fri jakt på alle rovdyr er det ingen som ønsker seg.

Er det ikke viktig at bøndene opplever trygghet for beitedyra?

– Jo, og derfor har regjeringen lansert viktige tiltak for mer effektivt å drepe ulv i prioritert beiteområde. Jeg ønsker å fortsette å jobbe for at det skal bli enda enklere å skyte ut raskt og effektivt i beiteområder.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00