Avtale om bygging av ny vann- og avløpsledning ble inngått i 2010 mellom Ringsaker kommune, Ringsaker Almenning, Brøttum Almenning, Nes Almenning og Pihl AS.

Fase 1 gjaldt bygging av VA-nett mellom Sjusjøen og Moelv. Kostnad ble stipulert til 115 millioner kroner. Nå er regning på 159 millioner kroner.

Fase 2 innebærer bygging av nytt vannverk i Mesnali.

I dag er 3.010 hytter knyttet til VA-nettet på Sjusjøen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00