HA har tidligere omtalt hvordan ulv og bjørn herjer på beiteområdene i Hamar, Ringsaker og Løten.

Så langt har det blitt dokumentert 40 skader på sau i de tre kommunene. Skadene har skjedd innenfor sonen hvor beitedyr har prioritet, og derfor har det også blitt gitt fellingstillatelse.

Fylkesmannen har nå forlenget tillatelsen fram til 2. august, samt utvidet fellingsområdet. Bjørnen kan nå jaktes på i Hamar og Ringsaker, samt de delene av Løten, Elverum og Åmot som ligger nord for rv. 25 og vest for Glomma.

Fellingsleder Thormod Steenberg sier til HA at man ikke har sett snurten av rovdyr den siste uka, men at man er klare til å rykke ut dersom det skulle dukke opp nye spor eller skader.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00