Nye sykehus på Aker og Gaustad skal stå ferdig i 2030. Prisen er på 32,6 milliarder kroner, ifølge NRK.

Tomta der Ullevål sykehus nå ligger skal selges. Pengene skal være med å finansiere de nye sykehusene; nytt lokalsykehus på Aker og nytt regionsykehus i tilknytning til dagens Rikshospital.

Beslutningen om å gi Ullevål nådestøtet, ble fattet styret i Helse Sør-Øst på Hamar i dag. Politikere, fagforeninger og fagmiljøer har advart mot nedleggelsen.  

Dårlig nytt

– Jeg tror dette er dårlig nytt for pasientene i Oslo, og for pasientlbudet i resten av region og landet vårt, Det er for mange problemer med denne løsningen, som det ikke er funnet noen gode planer på. Det er for dyrt og dårlig,  sier tillitsvalgt i Helse Sør-Øst Christian Grimsgaard til NRK.

Hovedkravet til motstanderne av nedleggelsen har vært en full utredning av et alternativ der storsykehuset på Gaustad skrinlegges og Ullevål bygges ut i stedet.

Ifølge Helse Sør-Øst-styret ville Ullevål-alternativet bli 13 milliarder kroner dyrere og vil forsinke utbyggingen i sju år. Dette ble det konkludert med etter at styret hadde "belyst" saken.

Motrapport

Sjeflege ved Ullevål Rolf Kåresen, som også er leder for aksjonen Redd Ullevål sykehus, reagerer. Aksjonen står bak en motrapport der det konkluderes med at alternativet med å ruste opp Ullevål blir 20 milliarder billigere.

- De belyste et alternativ ingen har bedt om, nemlig å flytte hele Rikshospitalet ned til Ullevål i én vending. Det er ikke det vi har snakket om. Vi har sagt at Rikshospitalet kan stå og gjøre sin funksjon slik som det er nå, sier han til NRK.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00