Skanska Norge.

Strabag/Acciona.

Veidekke/Sundt.

- Vi har hatt syv sterke grupperinger med i vurderingen. Vi skal nå konsentrere oss om dialog og forhandlinger med de tre vi har vurdert som sterkest, uttaler avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet i en pressemelding.

FIRE MILLIARDER

Vegvesenet mener at disse grupperingene utgjør en spennende blanding av norske og internasjonale selskap:

- Finalistene er valgt blant annet på grunnlag av erfaring, økonomisk soliditet og historikk på helse, miljø og sikkerhet. Finansielle muskler er viktig i et OPS-prosjekt der kontraktsverdien antas å ligge rundt 4 milliarder kroner. Dette skal OPS-selskapet finansiere i byggeperioden. I månedene fremover skal vi diskutere løsninger med de tre selskapsgrupperingene før vi tar et endelig valg om samarbeidspartner, sier Sandvin. 

Første gang på 13 år

- En prosess med forhandlinger gir entreprenørene muligheter for å spille inn løsningsforslag underveis. Vi skal få et prosjekt med gode tekniske løsninger og optimal framdrift, fremholder Bettina Sandvin.

Det er første gang på 13 år at Vegvesenet inngår en OPS-kontrakt. Forrige prosjekt var utbyggingen av E18 Grimstad – Kristiansand som sto ferdig i 2009.

Det spesielle med OPS er at én kontrakt omfatter finansering, bygging og drift av den ferdige vegstrekningen i 20 år. Vegvesenet inngår kontrakt med et selskap som kan dokumentere kompetanse og ressurser på alle disse områdene. 

Fakta om rv. 3/rv. 25 Løten-Elverum

Vegprosjektets formelle navn er rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen–Grundset/Basthjørnet.

10 km ny 2/3-felts hovedveg og 15 km 4-felts motorveg.

Antatt kontraktsverdi på OPS-kontrakten: 4 milliarder kroner

Prekvalifisering: april–juni 2017

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00