Dermed har planene om om fusjon mellom skogeselskapene Mjøsen og Glommen fått sitt første «mannefall».

HER er en HA-sak som provoserte skogeiere i Elverum-distriktet.

Uggen orienterte styret i Mjøsen Skog om sin beslutning under fredagens styremøte:

- Det har vært støy rundt mitt styrelederverv den siste tiden. Jeg overlater til eierne å avgjøre om jeg bør fortsette i vervet, sier Uggen.

Dette betyr at valgkomiteen og det ekstraordinære årsmøtet til Mjøsen Skog den 18. juni får en ekstra sak på agendaen, nemlig styreledervervet i Mjøsen Skog. Det er også styrelederen i Mjøsen Skog som vil bekle styreledervervet i Glommen Mjøsen Skog SA, dersom fusjonen blir vedtatt og Konkurransetilsynet ikke har innvendinger.

HER er en HA-sak om at fusjonen ble utsatt.

- Det har blitt stilt spørsmålstegn ved mitt styrelederverv både i mediene og fra andelseiere. Selv om jeg i slutten av april ble gjenvalgt på årsmøtet i Mjøsen Skog med hele 121 stemmer og kun 9 stemmer blanke stemmer, finner jeg det ryddig at organisasjonen på ny får anledning til å ta stilling til om jeg bør fortsette i vervet, sier Terje Uggen.

Han er opptatt av at fusjonsprosessen kommer i havn.

- De neste to ukene vil jeg reise rundt på de ekstraordinære andelseiermøtene for å informere om og svare på spørsmål om fusjonsplanen. Et enstemmig styre har anbefalt fusjonen, og jeg håper naturligvis at andelseierne støtter fusjonen, sier Uggen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00