HIAS eies av kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten, og driver anlegg for vann- og avløp i disse kommunene.

Budsjettet for neste år, samt økonomiplanen for de fire kommende årene, er nå i ferd med å legges.

I forslaget står kommunene i utsikt til å få en prisøkning på vann med 15 prosent i 2019, og på avløp med 10 prosent i 2019.

Disse prisøkningene overgår kraftig den generelle prisstigningen i samfunnet.

Eiermøte

Prisøkningene over er fra HIAS til kommunene. Det er kommunene som fastsetter prisene ut til innbyggerne i sine årlige budsjetter.

Uansett er bekymringen i Hamar kommune såpass stor at kommunen har tatt initiativ til et eiermøte 5. oktober for å diskutere situasjonen med de andre kommunene.

Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud foreslår at Hamars kommunes representanter i HIAS’ representantskap fremmer krav om at HIAS må kutte kostnader både på drift og investeringer neste år.

Driftskostnadene bør kuttes med 5 prosent, mener rådmannen.

Vil gi tilsvar

Administrerende direktør Morten Finborud i HIAS sier at han er kjent med rådmannens kritiske innstilling til representantskapet, men han vil ikke kommentere noe rundt de forholdene som tas opp der nå.

– Vi vil gi vår vurdering rundt disse forholdene, og de vil vi forelegge for vårt styre mandag kveld. Før det har jeg ingen kommentar, sier Finborud.

Utsette kretsløpspark?

19. oktober skal det også være representantskapsmøte i Sirkula. Dette selskapet er skilt ut fra HIAS, og tar seg av renovasjon.

Rådmannen er også bekymret for kostnadsutviklingen i Sirkula.

De har blant annet planer om å bygge en ny kretsløpspark på Gålåsholmen til erstatning for gjenvinningsstasjonen på Stavsberg, med oppstart denne høsten. Den bør utsettes med minst to år, mener rådmannen.

Sirkula har vært i fokus det siste året på grunn av problemene med avfallshenting etter at RenoNorden tok over tjenesten. Nylig gikk RenoNorden konkurs.

Den midlertidige kontrakten med Nortransport innebærer en prisøkning på 12 millioner kroner.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00