For lørdag var HA med på sauesanking på Blæka, ei seter noen kilometer øst for innsjøen Sør-Mesna. Der fortalte sauebonde Bjørn Dalsberget at han i frykt for bjørnen som har hjemsøkt traktene siden mai, nå henter hjem sauene tidligere enn normalt. Lørdag hadde Dalsberget femti sau på tapslista, og fryktet det lå flere kadavre ute i skogen.

Den tidlige sauesankingen får Lundberg til å reagere.

– Det er sterkt beklagelig at folk må sanke inn dyrene før tida i Norges største landbrukskommune, mener Sp-politikeren.

– snu alle stener

Jakten på bjørnen har pågått siden slutten av mai, og de kommunale jaktlagene i Ringsaker og Hamar har samarbeidet i jakten. Fellingsleder i Ringsaker, Olaf Tørudbakken, fortalte til HA i helga at hvert jaktlag teller omkring 20 mann.

Men så langt har bjørnen alltid ligget et skritt foran, og den har aldri blitt observert av mennesker, kun på viltkamera.

– Det har vært ett rovdyr som har plaget oss i hele sommer. Når man driver med en sånn type jakt, er man avhengig av å ha et skadefellingslag som får uttelling, og som fungerer optimalt i jobben de skal gjøre: felle rovdyr. Dette er det siste sikkerhetsnettet for dem som driver med beitedyr, sier Lundberg.

– Så de gjør ikke jobben?

– Så lenge de ikke har fått uttelling, så gjør de ikke det. Jeg sitter ikke på fasiten, men det er viktig å snu alle stener i denne saken, svarer Sp-politikeren.

HAR FULL TILLIT

Lundberg har registrert at uttak av rovdyr før beitesesongen ble foreslått som et tiltak, men stiller seg avventende.

– Jeg er klar over at det er enklere å ta ut dyrene ved å følge spor på snø, men det vil også vandre inn rovdyr senere på året, sier han.

– Det er viktig at man har et mannskap som fungerer bra. Vi må gjøre en vurdering: skal vi sette inn flere jegere, kan vi være raskere ute når det er gjort observasjoner? Man må også være villig til å lære fra andre jaktlag som har lyktes, sier Lundberg.

Landbrukssjef Stein Inge Wien i Ringsaker kommune uttaler dette til HA:

– Jeg vil understreke at fellingslaget har min fulle tillit, og jeg er imponert over innsatsen de har lagt ned i sommer. Det har blitt snudd mange stener i sommer, og vi jobber hele tiden for å bli bedre, sier Wien.

Fellingsleder Tørudbakken sier dette:

– Vi bruker de verktøyene som per dags dato er lovlige å bruke.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00