Det har lenge vært spekulert i, og mange har fryktet, at lensmannskontoret i Ringsaker skal legges ned når den nye nærpolitireformen innføres.

Nå har arbeidsgruppa, som har vurdert Ringsakers og andre lensmannskontors framtid, lagt fram sin rapport. I den går det fram at lensmannen i Ringsaker skal sitte trygt i stolen sin.

Arbeidsgruppa har diskutert nedlegging i Ringsaker, men har kommet til at Ringsaker er en så stor kommune at de anbefaler at det opprettholdes et kontor i Brumunddal.

Nærpolitireformen skal gi et mer tilgjengelig og tilstedeværende politi. Som et ledd i dette har politidistriktet fått i oppdrag å utarbeide forslag til endringer i den lokale organiseringa av politistasjoner og lensmannskontor. I august startet derfor ei arbeidsgruppe jobben med å utarbeide et forslag til ny lokal struktur i Innlandet. Denne uka ble deres rapport klar, og den er nå blitt gjort kjent for politimester og øvrige ansatte i Innlandet politidistrikt.

Stange legges ned

I rapporten går det fram at det foreslås at Hamar politistasjon og Ringsaker lensmannskontor videreføres som tjenesteenheter - Ringsaker eventuelt som tjenestested. Halvparten av arbeidsgruppa mener at Ringsaker bør være et tjenestested. Løten- og Stange lensmannskontor legges ned som lensmannskontorer.

Politiet har ingen geografisk lokasjon i Løten pr i dag, og leieavtalen med Stange lensmannskontor er sagt opp fra 1.januar neste år.

En nedlegging av Stange- og Løten lensmannskontor vil gi mer effektiv ressursutnyttelse og enklere ledelse, heter det i rapporten. En formell nedlegging av Løten lensmannskontor er nærmest en formalisering av dagens ordning. Det er allerede helkontinuerlig vakt-tjeneste og felles tjenesteliste for regionen. Organiseringen er i stor grad lik dagens praksis.

24 LEGGES NED

Noen blir, noen legges ned. I alt er det 24 lensmannskontorer i Oppland og Hedmark som blir stengt. I Hedmark er det Stange, Våler, Grue, Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal, Åmot, Engerdal, Alvdal, Tolga og Rendalen som kan bli uten lensmannskontorer om forslaget vedtas.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00