Av statsarkivets 10.000 hyllemeter med arkivmateriale, har de selvsagt noen hyllemeter om sin egen historie også. Der finnes mange leserinnlegg og artikler om behovet for et statsarkiv i årene før opprettelsen. Lokale krefter argumenterte for, mens særlig arkivarer i Kristiania, var mot, fordi de ønsket seg ressurser til bedre og større lokaler selv, og mente arkivene fra Hedmark og Oppland kunne sendes til dem.

Dagens statsarkivar Vigdis Stensby er den femte statsarkivaren i rekken.

I Banken

Før statsarkivet på Hamar ble opprettet, oppbevarte politiet, sorenskriveren og flere andre regionale statsetater sine egne arkiver, samt at en del materiale ble oppbevart i Riksarkivet i Kristiania.

For å sikre god tilgang til arkivene for befolkningen i Hedmark og Oppland, ble statsarkivet i Hamar opprettet.

Hamar kommune og fylkene Hedmark og Oppland støttet opprettelsen med midler. I 1917 flyttet derfor det nyopprettede Statsarkivet i Hamar inn i lokaler i Vang sparebank i 1917, fra starten med tre ansatte.

Fulle magasiner

I dag er de 13 ansatte. De mest brukte arkivene er fortsatt kirkebøker, folketellinger og pantebøker (kalles i dag grunnboka) og arkiver som dokumenterer rettigheter.

Fra 1958 til 1990 var statsarkivet lokalisert i Casa Blanca, før de i 1990 flyttet til Basarene, hvor de holder til nå. Der er magasinene fulle, noe som er et tilbakevendende problem i arkivverdenen.

Digitale utfordringer

Nå står Arkivverket, som Statsarkivet i Hamar er en del av, oppe i utfordringer knyttet til digitalisering av gamle papirarkiver og håndtering av nye, digitalt skapte arkiver. Det er også bakgrunnen for at en stor omorganisering har blitt gjennomført det siste året.

– Å ta vare på digitalt skapte arkiver er den største utfordringen vi har i dag, sier Stensby.

I dag er mellom to og tre prosent av alt oppbevart i Arkivverket digitalisert og tilgjengelig på internett via Digitalarkivet.

Fast Eiendom

Daglig har statsarkivet forespørsler fra enkeltpersoner, advokater eller meglere som trenger opplysninger i forbindelse med eiendomssaker. Annet etterspurt materiale er rettighetsdokumentasjon, for eksempel i voldsoffersaker eller saker om tapt skolegang.

Jubileet har vært markert med månedlige godbiter fra arkivet, og 31. august blir det et eget jubileumsarrangement på Domkirkeodden.

Leiekontrakten i Basarene går ut i 2020.

– Vi vet ikke hva som skjer da. Det er ikke umulig å forlenge kontrakten, men dette er det ikke tatt noen beslutning om ennå, sier Stensby.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00