Sp vil bevare Espa skole, men gruppeleder Christiansen sier at verken han eller Ap har konkludert på noen ting ennå.

– Jeg freder derfor ikke Espa, eller noen av de andre nå. Det er rett før vi skal konkludere og veie alle hensynene opp mot hverandre, sier Christiansen.

Leder i Stange Frp Truls Gihlemoen stiller seg spørrende til partienes holdninger i skolesaken.

– I valgkampen lovet de at ingen skoler skal nedlegges. Denne lovnaden gjelder visst ikke lenger. Vårt utgangspunkt er å opprettholde dagens skoler. Ungdomsskolen i Romedal består, sier han.

Positivt med større skoler

Ifølge Aasa Gjestvang er Sp for å slå sammen Romedal og Stange ungdomsskoler fordi de tror ungdommen ville nyte godt av et større skolemiljø med flere muligheter. Partiet har ikke endelig konkludert ennå, men ønsker salg av Romedal ungdomsskole. Som ett av flere alternativer er det absolutt en aktuell og interessant tanke, sier Bjarne H. Christiansen.

– Vi ønsker ikke å sentralisere barneskolene i Romedal krets til en ny barneskole lokalisert på dagens Romedal ungdomsskole. Sp er klar over at vi ønsker å opprettholde en kostbar skolestruktur i Stange og at de minste skolene er sårbare. Dette betyr at vi er villige til å prioritere Stangeskolen foran andre gode formål i budsjettprosessene i årene som kommer. De største skolene i Stange skal heller ikke måtte lide økonomisk selv om de er mer ressurseffektive å drifte enn mindre skoler, sier Gjestvang.

Vil redde Espa

Ifølge Gjestvang vil Sp opprettholde Espa skole. I 2010 valgte kommunestyret å bygge ny skole på Espa.

– Dette forplikter til å gi Stange sør mer tid på utvikling og gjennom dette få flere elever til Espa skole. Skolen bør få flere elever, men dette betinges av at Stange kommune øker trykket når det gjelder å satse sør i kommunen .Vi er utålmodige på innbyggernes vegne, sier Sp-lederen.

– Hva vil dere gjøre med Breidablikk på Ilseng og Åsbygda?

– Vi vil beholde dagens Breidablikk skole på Ilseng slik den ligger i dag. Ilseng er et vekstområde og Breidablikk skole ligger geografisk slik til at de aller fleste elevene kan gå eller sykle til skolen. Dette er et stort gode vi vil ivareta. I Åsbygda er det gode bomuligheter som ikke går på bekostning av dyrket mark, sier hun.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00