– Med å opprettholde skolestrukturen, er det mitt inntrykk at vi har bidratt til optimisme i grendene, sier Røhne.

Ordføreren vil nå foreslå å lage presentasjonsmateriell digitalt og i papirformat som presenterer kommunen med tettsteder og grender med de muligheter og kvaliteter tettsteder og grender har å by på.

– Vi vil be rådmannen komme tilbake med en sak der vi får anledning til å bevilge midler om skal til for å realisere markedsføringen.

Røhne ønsker at utbyggere markedsfører sine prosjekter. Dette kan også være et godt utgangspunkt for samarbeid med lokalsamfunnene. Det er gledelig å se engasjementet som nå eksisterer på Espa, for eksempel ressursgruppa «Vallset inn i framtida», sier Røhne.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00