Vallset skole bevares fordi flytting til Romedal ungdomsskole ville medført store utbyggingsbehov, samtidig som det ligger betydelige restverdier i Vallset. Argumentet for å flytte Espa til Tangen er å få en fulldelt skole.

– Vi følger opp de fire perspektivene som var belyst i Telemarksrapporten: Det pedagogiske, det økonomiske, organisatoriske og det samfunnsmessige perspektivet. Nå er det viktig å få avklart hvilken skolestruktur Stange skal ha. Kompetansekravet for barneskolen og ungdomsskolen er sentral i vurderingen, sier kommunalsjef Liv Ingrid Vasaasen. Skolestruktursaken omfatter ikke Ottestad krets. Det er en markant, positiv elevtallsutvikling i Ottestad.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00