Geno på Store Ree holder på å lage en verdenssensasjon innen melk- og storfegenetikk. Bedriften er nå blitt så internasjonalt anerkjent på helse og fruktbarhet at selveste Kina i forrige uke underskrev avtalen med den norske landbruksministeren om godkjennelse av Geno på det kinesiske markedet. Dette er en fjær i hatten for alle de 26 ansatte på Store Ree

Mer effektiv produksjon

Nytilsatt leder i produksjonsavdelingen ved Store Ree, Sverre Lang-Ree (48), sier det gjennomføres store endringer i avlssystemet nå. I framtida vil Geno slippe å prøvekjøre dyra i en såkalt avkomsgransking. Ved bruk av genomisk seleksjon som hjelpemiddel, kan de aller beste oksene plukkes ut.

– Den største fordelen her er at vi kan ta i bruk oksen mye tidligere. Å få døtre som melker, tar gjerne tre til fire år. Nå kan vi i teorien plukke ut de beste før de er født. Begrensningen er at oksene må være kjønnsmodne. Vi halverer generasjonsintervallet og avlsarbeidet går dobbelt så fort. Dette er en revolusjon, sier Lang Ree.

Andre behov for hus

Geno får nå mulighet til å beregne avlsverdier automatisert gjennom moderne teknologi. Denne nyvinningen minsker behovet for plass. Til nå har Store Ree fem store fjøs på til sammen 11 måls størrelse. Disse er enkle og uisolerte og her sto oksene på vent til døtrene deres oppnådde resultater.

De beste oksene ble sendt til hovedbølet på gården for sædproduksjon. Nå når venteperioden kuttes, bygges et fjøs om til seminstasjon. Dagens produksjon i fjøset fra 1970-tallet på gården flyttes til den nye fullisolerte stasjonen med laboratoriebygg.

– Å legge om dyreflyten gir oss en helt annen produksjon og er veldig spennende, sier Lang-Ree.

Alle hedmarkinger er ikke klar over den store virksomheten på Store Ree. Eksporten av NRF-sæd er nå større enn salget i Norge.

– Vi selger sæd til mer enn 20 land. Totalt produserte vi 1,7 millioner doser i 2016. Geno er organisasjon for Norsk Rødt Fe, men vi gjør også jobb for kjøttfeorganisasjonen TYR. Vi formidler også sæd fra konkurrerende raser for å forhindre at det bygges opp usikre varestrømmer. Det vi selger NRF på er helse og fruktbarhet. Robuste kyr som melker bra og gir kalv er viktig for både norske bønder og internasjonale, sier han.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00