– Det er særlig viktig at vi sammen med lensmannen har hatt samtaler over bordet om utfordringer som politiet ser i lokalsamfunnet i samarbeid med kommunens tjenester, sier Røhne.

Forleden dag hadde rådet sitt siste møte. Røhne legger ikke skjul på at medlemmene var preget av at det var det siste møtet Ringnes deltok på.

– En svært anerkjent lensmann som kjenner bygda godt trekker seg tilbake. Politirådet er et forum som drøfter alle spørsmål som dreier seg om livskvalitet og trygghet. Forholdet mellom politi og kommunens etater er styrket gjennom politirådets arbeid. På agendaen kan for eksempel radikalisering og politireformen være temaer.

– Vi er i en ny situasjon med flyktninger og arbeidet med å bygge opp det flerkulturelle samfunnet, avslutter Nils A. Røhne.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00