14. september var fristen Brannvesenet ga Tema Eiendom til å dokumentere tekniske anlegg i Vikasenteret. Nå varsles tvangsmulkt.

Forføyningen gjelder et papirdokument som mangler. Den nye fristen er 9. november.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00