Et nytt, framtidig administrasjonsbygg med magasiner og utstillingslokaler er tenkt plassert der dagens restaurantbygg eller Hamarstua ligger i dag.

– Dette er en sak der flere sitter i tenkeboksen. Eierne av Migrasjonsmuseet er mest meningsberettiget når det gjelder friluftsmuseet og samlinger, sier Hoseth.

Ifølge Hoseth har både dagens plassering av Migrasjonsmuseet fordeler og ulemper. Pluss er friluftsområdet, minus er sliten bygningsmasse.

– Dilemmaet er om det skal investeres i bygget og hvem eventuelt som skal bekoste. Både Stange kommune og styret i Migrasjonsmuseet må mene noe om dette. Dette er årsaken til at det startes en god demokratisk, diskusjon nå, sier Hoseth.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00