– Vi så at bilistene senket hastigheten, men det er ikke hyggelig å protestere på denne måten. Kan hende folk og vegmyndigheter er lei oss, men slike aksjonsformer er kanskje det eneste virkemidelet vi har for å bli hørt, sier velleder Tore Ketil Stårvik til HA.

– Hvorfor tyr dere til aksjonsformer som å stå i vegkanten og henge opp store skilt?

– 11 frivillige fra grenda deltok i det vi kalte en stille markering og protest. Vi plasserte oss i de skarpeste svingene der det er flest utforkjøringer vinterstid.

Etterlyser svar

Stårvik sier videre at bakgrunnen for den nye vegaksjonen torsdag morgen er det velet oppfatter som manglende svar og respons på deres klage om at Statens vegvesen har avslått redusert fartsgrense og fartsdumper langs Kojonerudvegen.

– Når de voksne og myndighetene ikke tar ansvar, skal altså de unge passe på seg selv! Vi opplever at man mener at 12-åringer er modne nok til håndtere trafikkbildet. Det er vi sterkt uenig i. Selv fikk jeg busskort for 35 år siden og datteren min fikk dekket skoleskyss for 16 år siden. I dag er tydeligvis reglene for tilskudd til skolebussordning endret, for dagens elever herfra bor noen hundre meter for nær skolen til å få betalt skoleskyss. Selvsagt ønsker vi at ungene skal sykle på skolen, men uten vegskulder og gang- og sykkelveg tør vi ikke slippe de minste ut i på den trafikkerte vegen, sier Stårvik.

Trygg Trafikk

Marianne Mittet Solbraa, distriktsleder i Trygg Trafikk heier på det store engasjementet som folk i Nedre Konerudvegen legger ned for bedre trafikksikkerhet.

– Det hjelper å vise engasjement, men det er imidlertid mange skumle veger i Hedmark. Statens vegvesen har laget en prioriteringsliste over trafikksikkerhetstiltak. Aktørene som har myndighet, har sagt at Kjonerudvegen skal få gang- og sykkelveg i 2022, sier Solbraa.

Stårvik ønsker at kommunen burde bringe saken inn for Vegdirektoratet. Det er imidlertid en tung prosess, fordi velet da er bedt om å skaffe hele 300 underskrifter for å fremme et innbyggerforslag.

Seksjonsleder Hanne Finstad i Statens vegvesen sier de nå holder på å lage et svar til velet. Vegvesenet har også besvart flere henvendelser tidligere, sier hun.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00