Det går fram av ungdomsrådets kommentarer til planen. Rådet er skeptisk til å tette igjen hele sentrumskjernen med boliger i flere etasjer. 380 nye boliger synes ungdomsrådet er for mye. Aktiviteter eller butikker i første etasje prioriteres.

På spørsmålet om hva som skal til for å lykkes med et nytt og aktivt sentrum svarer Stange ungdomsråd dette: «Bedre kollektivtilbud mellom bygdene rundt og Stange sentrum for at flere skal bruke sentrum, lekeplass for de yngste, viktig at det blir tilbud for alle aldersgrupper på Tingvold, gjerne blandede grupper/aldre, tuftepark/lekepark etter modell av Børstad i Hamar, balansestropp, styrketreningsapparater etter modell av Koigen samt mulighet for aktiviteter og idrett på noen av de åpne plassene i sentrum.» Ungdommene synes samarbeidet med arkitekten har vært bra og setter pris på å bli orientert i prosessen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00