Hverdagsrehabilitering er forebygging og rehabilitering mens den det gjelder bor hjemme. Hverdagsrehabilitering starter med spørsmålet: Hva er viktige aktiviteter for deg nå? Ergoterapeuter og fysioterapeuter, samt sykepleiere med rehabiliteringskompetanse, er faglige pådrivere og står for opplæring av de øvrige ansatte i hjemmetjenesten.

Mestring er sentralt i hverdagsrehabilitering.

(hverdagsrehabilitering.no)

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00