Staten har nettopp brukt 400 millioner kroner til å utvide Eidsberg fengsel og i disse dager flytter de første fangene inn i det hypermoderne fengslet. Forleden dag besøkte hamarordfører Einar Busterud, ordfører Nils A. Røhne, Jan Korsvold, leder i Hedmark fengsel samt tidligere statsråd og fylkesmann Sylvia Brustad, som er engasjert for å arbeide med etableringen av på Ilseng fengsel, Østfold-fengselet.

Enige om Ilseng

Hamar og Stange er enige om at fengselsutbyggingen i Hedmark må skje på Ilseng.

Derfor tok Kriminalomsorgsdirektoratet og Statsbygg i desember 2014 et initiativ til å starte et felles planarbeid mellom Hamar og Stange om å klargjøre for utbygging på Ilseng. Ifølge ordfører Røhne er nå alt klart. Den endelige reguleringsplanen vedtas før høsten og de faglige tilrådningene er entydige.

– Eidsberg fengsel er det siste fengselet som er bygd etter samme mal som vi skal bygge på Ilseng. Det var et imponerende bygg som vi fikk anledning til å få en grundig gjennomgang av. Vi sitter igjen med et svært positivt inntrykk, både når det gjelder soningsforhold for innsatte og arbeidsforhold for ansatte, sier Røhne.

Høysikkerhet

Ifølge Røhne går Hamarregionen spennende tider i møte når det gjelder utbyggingen på Ilseng.

Alle faglige tilrådinger peker nemlig mot en betydelig utbygging av høysikkerhetsplasser på Ilseng. Det er for få fengselsplasser med høyt sikkerhetsnivå i dag.

– Vi ser fram til at vi også får en slik utbygging og kraftsamling av arbeidsplasser i Hamarregionen. Det kan dreie seg om fra 100 til 200 nye arbeidsplasser. Dette handler ikke bare om samfunnsutviklingen på Ilseng, men hele regionen, sier Røhne.

Busterud og Røhne er etter besøket på Eidsberg enda mer overbevist om utbyggingen av Ilseng er et framtidsrettet prosjekt. Etter møte med fagmyndigheter og et bredt politisk spekter på nasjonalt nivå mener de det er grunn til å tro at Hedmark fengsel blir tilgodesett med de nødvendige vedtak og bevilgninger som skal til for å realisere mulighetene på Ilseng.

– Det som mangler nå er at regjeringen og i neste omgang Stortinget gjør de nødvendige vedtak. Alt ligger nå til rette for at Hedmark fengsel og Ilseng blir sentralt i arbeidet for å finne en løsning på store kapasitets –utfordringer. Norge leier i dag 250 soningsplasser i Nederland, sier Nils A. Røhne.

Les også
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00