• REDDES?: Blir det fortsatt butikk i Åsbygda?

Seniorkonsulent Roar Sylliåsen i Sparebanken Hedmark bekrefter at to budgivere har meldt seg for å kjøpe eiendommen. Sylliåsen sier at det vi bli en rask avgjørelse på salget.

Etter det HA erfarer er budene på minst en million kroner.

Skiftesamling

Under skiftesamlingen i Hamar Tinghus møtte tidligere styreleder i Åsbygda Handel Bjørn Holmen. Bostyrer, advokat Ann Kristin Bogen la fram en foreløpig innberetning i møtet, som ble ledet av tingrettsdommer Trond Christoffersen

– Dette blir ingen stygg konkurs, sa bostyrer Bogen.

Panthaver og leverandører ser nemlig ut til å få dekket sin gjeld. Imidlertid må bygdefolket som senest oktober 2016 tilførte selskapet hele 216.000 kroner i frisk aksjekapital, se sine penger som tapt.

– Det var tungt fra A til Å. Selv har jeg kanskje 1000-vis av dugnadstimer for nærbutikken, uten at vi klarte å redde den. Omsetningen stupte og aksjesalget før jul kunne ikke redde butikken, sier Holmen.

Butikk siden 1947

Dagligvarebutikken i Åsbygda gikk 9. februar konkurs. Åsbygda handel ble stiftet i høsten 2000. På eiersiden sto Jan erik Hørsandlien med 13 aksjer, Harald Johansen med 12 aksjer og Bjørn Holmen med fem aksjer. De resterende 388 aksjene var fordelt mellom 160 småaksjonærer i lokalmiljøet.

Noen uthus og lagerrom samt en leilighet i andre etasje leies ut. I fjor var leieinntektene 69.100 kroner. Det ble ifølge bostyrers innberetning utbetalt lønn for januar 2017.

Åsbygda Handel hadde i januar 2017 en omsetning på 330.000 kroner. Fra 2015 til 2016 sank omsetningen fra seks millioner til 4,9 millioner. Fra 2013 lå omsetningen på 6,2 millioner og økte til 6,5 året etter. Det største underskudd på 161.000 kroner var i 2014.

Selskapets gjeld ved konkursåpningen var 1,5 millioner og var i hovedsak lån til Sparebanken Hedmark på 1,1 millioner.

Bostyrer Bogen skriver i beretningen at det er inngått avtale med banken om at dersom salg av aktiva innbringer mer enn tilgodehavende, skal overskytende tilfalle boet. Det var tre ansatte ved konkursåpning, en hadde sagt opp i januar. Fire krav om dekning av lønn og feriepenger er meldt.

Selskapet innså at det var nytteløst å fortsette og valgte å kaste inn håndkleet. Det var dårlig likviditet og betydelig nedgang i omsetning over tid. Det ble også stopp i ASKO-leveranser på grunn av manglende betaling av faktura på 38.000 kroner.

Butikken i Åsbygda solgte vannpolletter for Stange kommune, var kommisjonær for Norsk Tipping og hadde avtale med Posten. Boets varer ble reddet for å unngå svinn. Det var Joker i Gata som overtok varene. Det er meldt 21 krav i boet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00