Ida Melby, ergoterapeut og prosjektansvarlig for «Helt sjef-konseptet på kosthold og aktivitet», er opptatt av at unge i målgruppa kommer på banen. Samtidig forstår hun at mange gruer seg. Foreldre kvier seg nemlig også for å blande seg inn i barnas liv.

– Er det virkelig nødvendig med kurs i aktivitet og kosthold?

– Tar vi utgangspunkt i folkehelseprofilen for Stange er overvekt og fedme et økende problem blant unge i kommunen. Det er en grunn til at helsesøstrene veier elevene i fjerde og åttende klasse. Nå ser vi imidlertid at tiltakene som er utprøvd samt økt fokus virker. Kurven blant unge med overvekt ser ut til å ha begynt å flate ut. Det er fremdeles en del å ta tak i. Derfor gir vi ungdomsskoleelever et aktivitets-, lærings- og mestringstilbud for å kunne endre livsvaner, redusere overvekt og øke aktivitetsnivået, sier Melby.

Hadde kurs i vår

Våren 2016 var det en vellykket kursrunde, men her gjennomførte bare seks deltakere opplegget. Nå håper Melby at påmeldingen blir større. Derfor har Stange åpnet for deltakere fra nabokommunene denne gangen.

– Dessverre opplever vi at foreldrene kvier seg for å melde på ungdommene sine på en sånn type kurs. Det er synd. Sterk overvekt får såpass mange negative bieffekter at vi ønsker å nå ut til de unge. For eksempel kan ensomhet eller at du er mindre aktiv med vennene dine bli konsekvensene. På kursene skal ingen måles eller veies, men få støtte med sine vektproblemer. Dette er absolutt et viktig tema, sier Melby videre.

Prosjektet ønsker å vise at sunn mat kan være godt og spennende.

Prosjektmidler

Stange kommune har hatt Frisklivsentral siden 2013. Denne har i hovedsak hatt fokus på tiltak for voksne. Fylkesmannen i Hedmark har gitt penger til et pilotprosjekt for å nå ungdommer med overvekt og gi dem et tilbud hvor de får støtte til å endre livsvaner. I kommuneplanens samfunnsdel har Stange kommune vedtatt å tilrettelegge for at en helsefremmende oppvekst for barn og unge i kommunen. Levevaner som etableres tidlig i livet er med på å prege helse og levekår gjennom livsløpet.

– Stange kommune har som mål å satse på tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid i folkehelsearbeidet. Overvekt og fedme er en kjent risikofaktor for å utvikle andre helseproblemer, avslutter Ida Melby.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00