– Vårt forslag om en endret vegløsning på Uthuskrysset har falt. Det tar vi til etterretning. Nå haster det med å komme i gang med planleggingen, sier prosjektdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier AS.

17 timer etter at Stange kommunestyre sluttbehandlet reguleringsplanen for firefelts motorveg på Uthuskrysset, kom meldingen fra Moshagen. Nye Veier bøyer seg for kommunestyrets vedtak.

– Vi ser fram til å løse 2012-planen sammen med Stange kommune, kommenterer Moshagen.

2019 henger i tynn tråd

Etter at partene har stått steilt mot hverandre i flere måneder, har altså Nye Veier gjort kuvending.

Moshagen poengterer at utbygger lar historie være historie og bretter opp ermene for å finne en best mulig løsning sammen med Stange kommune. Selskapet har allerede vært i kontakt for å avtale møtetid slik at partene snarest får ryddet opp i eventuelle hindre.

– Er det et ydmykende nederlag for Nye Veier å bokstavelig talt bite i det sure eplet?

– Vi må forholde oss til kommunen og vedtak som fattes. Dette handler om lojalitet til systemet. Bruker vi mer tid nå, får det konsekvenser for framdriften av E6-prosjektet. Åpningstidspunktet Kolomoen–Kåterud er 2019. Det kan henge i en tynn tråd, men vi vil gjøre vårt ytterste så forsinkelser ikke oppstår. Vi har heller ikke penger til lange utsettelser. Nå må vi få 2012-planen slik at vi kan bygge etter den, sier Moshagen.

70 millioner kroner dyrere

Ifølge Moshagen har selskapet tatt høyde for at firefelts E6 bygd ned i terrenget, blir dyrere sammenlignet med å legge motorvegen på dagens høyde.

– Prisforskjellen utgjør 70 millioner, om det er riktig bruk av penger skal jeg ikke uttale meg om. Nå handler alt om å hive oss på den gamle planen og få den så bra som mulig.

– Føler dere å ha tapt ansikt?

– Nei, overhodet ikke, men når vedtaket er klart bør vi samarbeide. Vi har vært ute en vinterdag før, avslutter Øyvind Moshagen.

– God dialog

Nye Veier og Stange kommune har endelig funnet hverandre. Dialogen er god.

Det bekrefter prosjektdirektør Øyvind Moshagen.

– Vi er i ferd med å legge en plan framover og det første møtet mellom Nye Veier og Stange kommune holdes i neste uke. Det blir minst ett møte før ferien.

– Faglig sett står vi på at vårt forslag var det beste, men nå erkjenner vi at 2012-planen er vedtatt. Planlagt byggestart på Kolomoen og Arnkværn er i slutten av august. Vi kommer sannsynligvis ikke i gang på Uthus da vi hadde planlagt, men med godt samarbeid skal vi komme godt i mål, sier Moshagen.

Ordfører Nils A. Røhne sier han er veldig glad for at kommunen og Nye Veier har funnet god løsning. Moshagen legger til at han ikke er i tvil om at Nye Veier og kommunen blir enige om vegen videre nå, og sier at lojalitet til systemet er viktig.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00