Eiendomsskatten i Stange 2017-2020 fryses. Heller ikke prisstigning er lagt inn.

Foreslår utbytte Stange Energi 10 millioner, Stange kommunale boligforetak 7 millioner.

Foreslår effektivisering på 4,5 millioner i planperioden, midler som skal brukes til tjenesteproduksjon.

Framtida til stangeskolen er ikke innbakt i budsjettet. Budsjettet er uavhengig av skolediskusjon.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00