– Dette er virkelig gledelig lesning for Stange, sier Røhne.

Ved utgangen av 2015 var det 6.966 personer som hadde sitt arbeid i Stange. Ett år senere var det 7.023, altså en økning på 57.

I de andre kommunene i Hamarregionen ser tallene slik ut: Løten pluss 21, Ringsaker pluss 34 og Hamar minus 168 sysselsatte.

– Det er ikke den enkelte kommunes tall som er det viktigste, men at vi over år får en positiv utvikling i Hamarregionen, sier stangeordføreren videre.

Han er likevel stolt av at Stange vokser mest blant de fire kommunene.

Stangesokninger pendler

Ifølge Røhne er det et felles bo- og arbeidsmarked i Hamarregionen.

– Et uttrykk for dette er at det er 3.278 stangesokninger som har en arbeidsplass i Hamar, 733 i Ringsaker, mens nesten 500 pendler til Oslo hver dag. Oppunder 1.500 personer pendler fra Hamar til Stange.

– Ser du ingen fare for at Stange kan bli en soveby for Oslo?

– Jo, her handler det for regionen vår å ha oppmerksomhet på betydningen av ikke å bli en soveby, men ha kombinasjonen av arbeidsplasser og gode og attraktive bomiljøer i vår egen region.

Alle fire kommuner i Hamarregionen har god befolkningsvekst. Hamar har det siste året hatt en svært sterk vekst med 478 innbyggere som tilsvarer 1,6 prosent befolkningsvekst. Ringsaker hadde 0,7 prosent befolkningsvekst og Løten 0,5.

– Stange har 1 prosent vekst og nærmer seg målet i kommuneplanens samfunnsdel på 1,2 prosent, sier Røhne.

– Mulighetenes kommune

– Hvordan skal politikere og kommuneledelse styrke Stange ytterligere?

– Sysselsettingsveksten og befolkningsveksten i året vi har bak oss, tyder på at vi er på vei til å lykkes godt med veksten i egen kommune. Hamarregionen er ettertrykkelig satt på kartet gjennom arrangementer som «Skibladner minutt for minutt» og konserter med Sting og Elton John og med verdens høyeste trehus i Brumunddal. Snart kan vi kjøre tog på dobbeltsporet jernbane til og fra Oslo, i alle fall fra Stange fra 2024. Stange er mulighetenes kommune. Hamarregionen er mulighetenes region. En hel verden ligger like utenfor stuedøra vår, sier en entusiastisk Røhne.

– Med en reisetid til Oslo på under timen, tror ordføreren at flere familier vil bosette seg i Stanges nedslagsfelt. En ektefelle kan velge å pendle til Oslo, mens den andre kan jobbe i Hamarregionen, avslutter ordfører Nils A. Røhne.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00