En stikkprøvekontroll avdekket at Stange-bonden hadde søkt om tilskudd til et større areal enn han faktisk hadde til disposisjon.

Hedmarken Landbrukskontor har sendt brev til den aktuelle bonden og informert om at han har søkt om støtte til et dyrket areal som ved kontroll viste seg å være 41 dekar mindre enn oppgitt i søknaden. I brevet skriver landbrukssjef Stein Enger blant annet følgende:

«Det er viktig at søknaden fylles ut korrekt. Kommunen skal vurdere avkorting i tilskuddet i alle tilfeller der foretak har gitt feilopplysninger som kunne ført til urettmessig merutbetaling av tilskudd.»

Kontrollen ble utført i slutten av september. Landbrukskontoret opplyser at feilopplysningene i søknaden utgjør et beregnet tilskudd på 10.392 kroner.

– Beløpet ville ha blitt utbetalt dersom ikke foretaket hadde blitt kontrollert, skriver Enger videre.

Gårdbrukeren har fått anledning til å presentere sin versjon av saken før det fattes et endelig vedtak.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00