Mens prosjektdirektør Øyvind Moshagen og prosjekteringsleder Øyvind Vaadal i Nye Veier ikke så komfortable ut i møtesalen, var det mye mer lystpreget i den andre leiren. Moshagen forlot rådhuset uten å ville kommentere planutvalgets vedtak. Ap, Sp, Bygdelista og MDG stemte for rådmannens innstilling om å avvise reguleringsendringen som Nye Veier har kjempet for. Frps Truls Gihlemoen fikk kun Høyres Tom Røsberg med på å stemme for reguleringsforslaget.

Lokalredaktør fornøyd

Stangeavisas redaktør Lars Kristian Seierstad var raskt klar til å skrive lederartikkel etter planutvalgets vedtak.

– Det som nettopp har skjedd her er veldig positivt. Det handler om at planutvalget og kommunestyre må ta utgangspunkt i hva som er best for Stange. Vi er vertskapskommune for en viktig samferdselsåre og vi har allerede strukket oss langt som kommune for å legge til rette. Det er jo også viktig å sette grenser. E6 er en veg vi skal leve med i 100 år og da er det viktig at det som betyr noe for oss, har blitt tatt hensyn til, sa Seierstad og roste planutvalget ved leder Eva Søgnebotten:

– Dere har gjort det riktige valget, dere lot dere ikke presse og viste at det er vår kommune og at vi bestemmer her. Det er kjempepositivt, sier Seierstad.

Krevende 

– Bør Stange føle seg forpliktet til å se lenger utover og ikke kun tenke på seg selv, Søgnebotten?

– Dette er vanskelig, selvfølgelig må Stanges politikere ta hensyn til helheten. Prisen er imidlertid for høy for Stange i forhold til hva Nye Veier presenterer. Denne gang måtte vi velge og tok altså hensyn til Stanges befolkning. For oss er det viktig hvordan E6 blir utformet gjennom Stange. I Nye Veiers omregulering av Uthuskrysset føler vi ikke at nærmiljø, lokalsamfunn, støy og trafikksikkerhet er ivaretatt godt nok, sier Søgnebotten.

I kommentaren til saksframlegget som Nye Veier sendte ut ved 16-tida tirsdag, heter det at utbyggingsselskapet er forundret over rådmannens argumentasjon og konklusjon. Det har fått advokat Dyre Østby, som representerer naboene Arne og Sigmund Vasaasen til å reagere. Klokka 6.16 tirsdag morgen, skrev Østby at det vil være uheldig hvis Nye Veier får en særskilt «etter frist» for kommentarer etter høringsfristens utløp. Det ble krevd at også advokatmail ble lagt fram i møtet.

Hva nå, Nye Veier?

– Vi skal hjem og tygge. Ingen kommentar til det som har skjedd her, sa Øyvind Moshagen.

– Hvorfor kan ikke Nye Veier leve med reguleringsplan 2012?

– Fordi de den ikke er god nok.

Fra talerstolen i planutvalget, ble det framsatt krass kritikk av Nye Veiers innspill på tampen. Sps Olav Frang kalte brevet et utidig tilsvar etter at fristen er gått. Han sa det er freidig å skrive at Nye Veier er forundret over rådmannens innstilling.

– Når det gjelder landbruksareal og beslag av dyrket mark, har Nye Veier rett. Mer matjord vil gå tapt i reguleringsplanen fra 2012. Det er klart det smerter Senterpartiet å måtte innrømme det, men i totalbildet har vi funnet at vi må la dette gå, sa Frang.

Kommunalsjef Frode Haugan sa at E6-utbyggingen er preget av rask framdrift. Han er betenkt over så korte frister at administrasjonen ikke rekker å sette seg inn i nye innspill på forhånd.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00