Sons of Norway arrangerte nylig sonemøte på Norsk Migrasjonsmuseum.

Tilstede var representanter fra Oseberg Lodge ,Tønsberg, Christiania Lodge, Oslo, Eidsvold Lodge og Hamar Lodge. Hamarpresident Knut Einar Volla påpeker at Sons Of Norway i hele Norge er sterkt mot forslaget om å flytte Migrasjonsmuseet til Domkirkeodden. Ifølge Volla ønsker de at museet skal bli statlig, helst tilknyttet Norsk Folkemuseum på linje med for eksempel Eidsvollsbygningen. Utvandringen fra Norge er en av de største kulturhistoriske milepæler i norsk historie. Lodgene er også opptatt av å formidle norske ungdommer til opphold i USA.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00