Opprinnelig var påkjøringsrampene og akselerasjonsfelt lagt opp med 6 prosent stigning. Det støtter ikke Vebjørn Nilsen, teknisk sjef i Felleskjøpet Agri SA og anmoder om at gjeldende reguleringsplan som Statens vegvesen utarbeidet i 2012 bør beholdes.

Felleskjøpet skriver i sine merknader til endringsforslaget fra Nye Veier at alternative veger til Hamar vinterstid kan benyttes. Felleskjøpet mener sjåførene som må stanse på rampe ikke kan komme seg opp på E6 uten kjettinger.

– Valg av andre veier er mulig via Hamar, Romedal, Tangen og Stange Sentrum, men det gir økt trafikk på mindre brukbare veier gjennom boligstrøk. De alternative veiene gir økt risiko for uhell og forurensning i et mer uoversiktlig trafikkbilde, sier Nilsen.

rampe i dag er fire prosent

Prosjektdirektør Øyvind Moshagen sier Nye Veier har gjort en ny vurdering med utgangspunkt i uttalelsene som har kommet. I det nye planforslaget, som nå er sendt til Stange kommune for sluttbehandling, er lengden på akselerasjonsfeltet økt med 100 meter ekstra og stigning på rampe er redusert til 5,5 prosent.

Det hevder markedsdirektør Morten Tønjumshagen i Litra ikke er tilstrekkelig.

– På dagens E6 er det 4 prosent stigning. Brattere bør heller ikke rampene på nye E6 bli, sier Tønjumshagen til HA.

– Litra Bulk AS har cirka 20 vogntog som laster kraftfor og losser korn flere ganger daglig på Felleskjøpets anlegg i Stange og har minimum 15–30 anløp daglig og passerer Uthuskrysset dobbelt så mange ganger som vi har anløp til Felleskjøpet Stange, sier han.

Litra laster og losser hele døgnet og også i helgene og har mellom 10.000-14.000 passeringer per år.

– Vogntogene er stort sett fullastet på 50 tonn, det lastes utelukkende fulle lass. Det er også mye annen tungtransport til Felleskjøpet, Nortransport og Furnes jernstøperi, sier Tønjumshagen.

Også Litra trekker fram at det er mulig å benytte andre veger enn E6.

– Det innebærer tungtrafikk på mindre brukbare veier, gjennom boligstrøk, økt miljøutslipp, støy, og økt risiko for uhell i et mer anstrengt trafikkbilde, sier han.

AVVISES AV NYE VEIER AS

Akselerasjonsfelt og ramper i planforslaget som lå ute til offentlig ettersyn, var i henhold til krav om vegnormalene og derfor ikke for bratte.

Det opplyser Øyvind Moshagen i Nye Veier AS.

Etter høringsuttalelsene gikk altså vegselskapet ned til 5,5 prosent stigning, men heller ikke det er transportørene fornøyd med.

– Dagens løsning med cirka 4 prosent stigning nordgående er heller ikke optimal, men i dag slipper man å igangsette vogntogene. Det bedrer både trafikksikkerheten og miljøaspektet, likeledes er det også mindre risiko ved nedbremsing, sier markedsdirektør Morten Tønjumshagen. Felleskjøpet står fast på at fylkesveg 24 bør krysse over E6 og ikke under som i dag. Kraftig gasspådrag i lang tid, gir ekstra støy og økt forurensning. 12.000 vogntog per år kjører årlig ut og inn til Felleskjøpets anlegg i Stangebyen. Dette er over 18.000 passeringer ved Uthuskrysset årlig for Felleskjøpet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00