Resultatet ble 24,3 millioner kroner som er 4,3 millioner kroner over budsjett og en forbedring på 8,1 millioner fra 2015. Selskapets renter på et lån til Stange kommune utgjorde 6,25 millioner.

– Det er ikke mange selskaper som kan vise til slike driftsresultater, sier styreleder Kristen Bartnes og viser til at selskapets totalkapital utgjør 479 millioner, mens egenkapital andelen er 29,6 prosent.

– Felles utfordring for kraftbransjen er stort investeringsbehov, lave kraftpriser, eiere som tar ut mye av overskuddet i utbytte, og behov for penger til investeringer. Samtidig er vannkraft hardere beskattet enn olje og gass, sier Bartnes.

Han sier selskapet har ansatte med svært god kompetanse samt unge medarbeidere og lærlinger.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00