Kostnadsoverslagene administrasjonen i Stange kommune har utarbeidet, viser at en trinnvis utbygging av Hoberg vil løse dagens kapasitetskrise. Kalkylen for 2.500 nye kvadratmeter på Hoberg er cirka 88,2 millioner kroner.

Elevtallsutviklingen i Ottestad-området er positiv lesning for kommunens politikere. Flere innbyggere betyr flere skattekroner i kommunekassa og økt handlingsrom.

Tidligere har det imidlertid vært uttrykt ønske fra politikere å få utredet muligheten for å bygge en helt ny barneskole i Ottestadområdet. Det har ikke vært en problemstilling i rådmann Stein Erik Thoruds innstilling om anbefaling om framtidig skolestruktur i Ottestad-området.

Mottoet er heller å gjøre dagens bygg mer effektive enn å lete etter en helt ny tomt.

Tomter til skolebygg er mangelvare hvis ikke politikerne for eksempel ønsker at en ny skoletomt skal spise opp noe av arealet på Åkershagan hageby.

Administrasjonen legger til grunn en vekst der elevtallet i grunnskolen 1.–7. trinn i Ottestad vil være mellom 753 og 809 elever i 2037.

Neppe flertall

I dag ligger det neppe an til flertall for å utrede ny skole. Leder i Stange Frp Truls Gihlemoen sier Hoberg har god beliggenhet og gode muligheter for utvidelse.

– Det eksisterende skolebygget er av god kvalitet. En ny skole vil være en kostbar investering og stykke opp fagmiljøene ved de to eksisterende skolene. Vi ser for oss at flytting av SFO øst for skolen og ombygging av SFO-lokalene til barneskole, kan være en god løsning. Frp mener at vi nå må bruke arealplanen og sikre nødvendige areal øst for Hoberg skole, slik at skolen sikres tilstrekkelige uteareal, sier Gihlemoen.

Røhne støtter innstilling

Stangeordfører Nils A. Røhne sier til HA at rådmannens innstilling er fornuftig ut ifra elevtallsprognosene. Arstad har nemlig litt å vokse på og har nærhet til ungdomsskolen og Ottestadhallen.

– Jeg tror vi må se på muligheten til å bygge gode, framtidsrettede skoler. Rådmannens innstilling er et godt grep for å til det.

– Hva med Arstad?

– Her er kapasiteten god i overskuelig framtid. Utbyggingen ved Hoberg gjør at vi kan fjerne paviljongen. Kommuneøkonomien i Stange og Norge er ikke slik at vi kan ha overkapasitet på skolelokaler, avslutter Nils A. Røhne.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00