Nå kommer det imidlertid penger til å reparere det nedslitte bassenget og garderobene.

Med 25 friske millioner i 2017 og 2018, legger rådmann Stein Erik Thorud opp til at bassengsaken i Ottestad endelig blir løst. Reparasjonene er sterkt etterspurt i lokalmiljøet.

Tingvold kulturhus

I forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020, vil rådmannen også bruke 43,8 millioner kroner til utvikling av kulturhus på Tingvold. Prosjektet kommer i gang i 2018 med 21,6 millioner og 21,2 millioner i 2019.

22 millioner settes av til opprusting av gymsal på Stange ungdomsskole. Pengene fordeles med 10 millioner i 2017 og 12 i 2018.

300.000 kroner skal brukes til forberede bygging av en ny barnehage i Ottestad og ved Tangen samfunnshus blir garderobesaken løst. Tangen IL har behov for garderober til det nye kunstgressanlegget. Det billigste vil være et garderrobepåbygg til sju millioner kroner. Det forutsettes at samfunnshuset refunderer 2 millioner.

Nye nøkkelstillinger

Ordfører Nils A. Røhne sier rådmannen har lagt øret til bakken og lyttet til hva det politiske miljøet har diskutert i lang tid.

Dette har resultert at Stange får næringssjef, sykehjemsoverlege, kreftkoordinator, som erstatning for midlene fra Kreftforeningen. 50 prosent idrettskonsulent er også inne i budsjettet nå.

– Dette er svært viktige stillinger for Stange kommune. Slik det ligger an nå, vil det for første gang siden jeg ble ordfører, ikke ligge an til krav om generelle nedskjæringer i virksomhetene. Vi høster på mange måter goder nå etter en nøktern og stram økonomistyring i flere år. Jeg er svært godt fornøyd med budsjettet, sier ordføreren.

Budsjettet representerer altså et lys i mørketida.

Eiendomsskatten utgjør 69 millioner kroner hvert år i planperioden. Samtidig skal kommunens samlede inntekter finansiere en virksomhet på 5,5 milliarder over fire år, sier Røhne.

– Av dette beløpet dekkes bare 4,5 prosent av eiendomsskatt, sier han. Det gledelige budskapet er at vi i år opprettholder virksomhetsnivårene slik at kommunens ansatte kan konsentrere seg om å yte gode tjenester og ikke finne innsparingstiltak, sier Røhne.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00