Mjøsli Hytter og Naturpark planlegger en ny brønn som skal forsyne hyttefeltet Fallhøgda.

I tillegg skal brønnen fungere som reservevannforsyning til eksisterende hyttefelt. Mattilsynet skal vurdere forsyningssystemene.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00